Kamerové systémy

montáž, údržba, revízia, oprava a projektovanie
Vyberte si to čo potrebujete
Kamerový systém slúži na monitorovanie chráneného objektu, hlavne však pohybu osôb a vozidiel, sleduje iné objekty záujmu ako napríklad tovar v sklade, alebo opustené objekty na verejných priestranstvách a podobne. Záznam z kamerového sytému môže výrazne uľahčiť dokazovanie priestupkovej alebo trestnej činnosti.
Cenová ponuka je začiatok
Preto Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku zdarma!
Pracujeme s overenými značkami
Naša ponuka obsahuje značky renomovaných výrobcov pôsobiacich na trhu...