Podpora / servis

predaj - montáž - servis - poradenstvo
NAHLÁSENIE PROBLÉMU / SERVISNÉHO ZÁSAHU
    Rozumiem, že servisný zásah a náklady s ním spojené mi môžu byť účtované podľa aktuálne platného cenníka servisných úkonov.