Podpora / servis

NAHLÁSENIE PROBLÉMU / SERVISNÉHO ZÁSAHU
    Rozumiem, že servisný zásah a náklady s ním spojené mi môžu byť účtované podľa aktuálne platného cenníka servisných úkonov.