Dnešným štandardom v 21. storočí je fakt, že popularita bezpečnostných kamier rastie veľmi rýchlim tempom k výšinám. Tento rast však už dnes nieje spôsobený len potrebou zabezpečenia, alebo monitorovania, ale hlavne ako prevencia kriminality, ktorá sa každým dňom v určitých oblastiach zvyšuje.

Kamery už ponúkajú omnoho viac ako tomu bolo kedysi a to hlavne v pokročilej video analýze priamo v danom momente, kde dokážu detekovať potencionálneho páchateľa a tak vyvolať alarm pre určené osoby, tieto možnosti už vôbec niesu cenovo nedostupné a skutočne si to môže po dobrom návrhu zaobstarať takmer každý.

Moderné kamerové systémy už vedia, bez ďalšieho špeciálneho software a hardware vybavenia určovať napr. správne načítanie EČV (ŠPZ) vozidiel, sledovať pohyb narušiteľa v zabezpečenej zóne a zároveň môžu slúžiť ako počítadlo ľudí pri prechode sledovanej oblasti.

Pri tejto pokročilej analýze dokáže kamerový systém reportovať potrebné dáta po nazbieraní videa zo snímaných oblastí pre ďalšiu detekciu.

Niekedy však pri aj veľkom množstve kamier, ktoré sú na Slovensku alebo vo svete namontované, však stále nieje úplne jasné, čo všetko nám môžu kamerové systémy ponúknuť a z rady profesionálov sa občas dozvedáme nepravdu a mylné názory.

Pár z nich Vám predstavíme v dnešnom blogu.

1. Kamery nedokážu zastaviť konanie človeka
Až do nedávna boli kamerové systémy zamerané hlavne reaktívne. Až po tom ako nastal incident a niekto na to prišiel, si prevádzkovateľ systému vyžiadal záznam, kde pracne hľadal čas, kedy sa udalosť stala a potom ešte aj na ostatných kamerách v systéme hľadal túto osobu a snažil sa ju identifikovať.  

Doba pokročila a dnes už sú v ponuke aj kamery, ktoré v reálnom čase analyzujú každú jednu snímku obrazu a objekty v zábere porovnávajú voči nastaveným pravidlám, ktoré ak sú porušené vyvolajú poplach. S dátami v tejto forme už potom nie je problém pracovať. V zázname viete presne určiť, kedy narušiteľ vošiel do zóny záujmu, alebo ako dlho tam zotrval. Informáciu o prebiehajúcej krádeži môžete automaticky odosielať zodpovedným osobám, ktoré privolajú napríklad políciu.

Navyše vďaka funkcii včasného varovania, dokážu niektoré typy kamier pri narušení zasvietiť na páchateľa svetlo, sledovať jeho pohyb po scéne, prehrať predvolený zvuk, napríklad “POLÍCIA JE NA CESTE”, alebo môj obľúbený zelený laser, ktorý cieli priamo na páchateľa.

2. Bezpečnostné kamery nie sú nutnosť
Tvrdiť, že bezpečnostné kamery nie sú potrebné pretože sa Vám zatiaľ ešte žiadna nepríjemnosť nestala, je podobné ako napríklad nemať zdravotné poistenie, pretože práve nie ste chorý. Problémom však je to, že kamerový systém potrebujete ešte predtým ako sa niečo stane. Navyše kamerový systém pôsobí aj preventívne a niektoré incidenty sa nestanú už len vďaka tomu, že kamery máte viditeľne nainštalované a priestor riadne označený. 

Ak napríklad prevádzkujete predajňu alebo reštauráciu určite sa u vás už stalo, že niekto zaplatil napríklad 10 € bankovkou a dožadoval sa vydať z 20 eurovej a podobne.

Využití kamier je neúrekom a škody, ktorým predchádzajú sú takmer vždy niekoľkonásobne vyššie ako zriaďovacie náklady.

3. Čím väčšie rozlíšenie a viac pixelov tým lepšie
Je pravda, že viac pixelov poskytuje viac detailu v zachytenom videu. Toto je ale iba jedna strana mince. Kamery s obrovským rozlíšením nájdu pre seba uplatnenie hlavne tam, kde je to naozaj kriticky nevyhnutné z bezpečnostného hľadiska mať detailný obraz a na miestach keď kamera sníma naozaj obrovskú plochu (napríklad parkovisko). Na kvalitu obrazu, však vplýva aj mnoho okolitých faktorov, napríklad osvetlenie, vzdialenosť, umiestnenie kamery a iné. V situáciach kedy nemá kamera ideálne svetelné podmienky alebo nie je vhodne zvolené umiestnenie musíte rovnako hľadať ďalšie spôsoby ako dosiahnuť zlepšenie záznamu.

Ďalej je dôležité upozorniť, že kamery s vysokými rozlíšeniami adekvátne tomu kladú aj výrazne vyššie nároky na dátovú infraštruktúru čo si vyžaduje samozrejme aj viac diskového priestoru potrebného na uchovávanie a archivovanie záznamu, čo výrazne ovplyvňuje obstarávacie aj prevádzkové náklady.

Všeobecne platí, že kamery s veľkými rozlíšeniami môžu byť výborné riešenie, avšak iba v prípade, keď sú súčasťou premysleného a dobre naplánovaného bezpečnostného systému, ktorý dokáže naozaj ťažiť z ich potenciálu.

4. Sledovanie kamerami naháňa strach zo zneužitia osobných údajov
Vždy sa nájde niekto, kto si kamerové systémy spája s tým, že “Veľký Brat” nás sleduje. Našťastie však rastie povedomie a kamery sú vnímané viac ako nástroj prevencie na to aby sme sa všetci cítili bezpečnejšie.

Informačné systémy, ktoré pracujú a uchovávajú osobné údaje — pod ktoré spadajú aj kamerové systémy — upravuje zákon. Tieto zákony napríklad určujú, kto je oprávnený na základe licencie od policajného zboru takéto zariadenie namontovať alebo ako sa má so záznamom nakladať a za akých špecifických podmienok, môže iba konkrétna osoba prevádzkovateľa tento záznam použiť.

Množstvo nainštalovaných kamerových systémov okolo nás neustále rastie a touto cestou Vám chceme prinášať možnosti a nápady ako dať Vašej investícii do kamier väčšiu pridanú hodnotu možnosťami moderných, cenovo dostupných riešení o ktorých ste možno ani nevedeli, že existujú.

Nabudúce sa povenujeme PTZ IP kamerovým systémom a ich využitie v praxi.

Ak Vás čokoľvek zaujalo alebo sa chcete opýtať nezodpovedané otázky, kľudne nás kontaktujte na info@mojekamery.sk alebo telefonicky +421 908 579 665.