Prenájom kamier

Dočasný kamerový systém na prenájom

Možnosti dočasného monitorovania

Dočasný kamerový systém je dôležitý bezpečnostný prvok pre návštevníkov rôznych verejných podujatí. Slúži na identifikáciu prípadných incidentov a pre následnú notifikáciu príslušných záchranných či bezpečnostných zložiek, ktoré sú dostupné na podujatiach.

Montáž dočasného kamerového systému ? My vieme ako

Bezpečnostný systém kamier sa montuje na dočasné, prenosné konštrukčné prvky pódií, prípadne LED stien, tribún, stĺpov verejného osvetlenia, výložníky budov, alebo iné vhodné miesta. Pri pokrytí veľkých plôch sa využívajú hlavne (PTZ) otočné kamery, ktoré je možné otáčať a priblížiť obraz podľa potreby. Pri statických záberoch sa využívajú bullet kamery.

Napájanie kamier

Dočasný kamerový systém je napájaný jedným samostatným káblom pre každú kameru, tento kábel zabezpečuje samotné napájanie kamery ako aj dátový prenos videa. Funguje to na technológii PoE (PoE – power over ethernet). Ak kabeláž chýba úplne, vtedy hľadáme vhodné možnosti ako túto kabeláž viesť.

Záznam z kamier

NVR rekordér je záznamové zariadenia, ktorý plní úlohu mozgu celého systému. Pomocou tohto zariadenia je možné zaznamenávať nahrávky z kamier.

Vo vnútri zariadenia NVR rekordéra je uložený pevný disk HDD. Veľkosť HDD disku určíme optimálne pri návrhu systému a počtu kamier s požadovaným rozlíšením. Celkovú kapacitu veľkosti HDD disku navrhujeme tak, aby záznam bol uložený cca 14 dní.

Archív a ovládanie kamier

Zaškolenie na používanie systému je samozrejmosťou. Je veľa spôsobov, ako prezerať záznam z kamier, či sa jedná o TV, monitor, tablet alebo mobil. Najpohodlnejším spôsobom je však prezerať záznam z kamier prostredníctvom bezplatnej aplikácie EasyLive. Táto aplikácia je  pre Android a iOS  bezplatná.

GDPR a kamery

GDPR a kamery

Ak monitorujeme súkromný majetok, ide o situáciu patriacu pod tzv. „domácu výnimku“. Tu sa ustanovenia GDPR neuplatňujú na spracúvanie osobných údajov vykonávaných fyzickou osobou.

V prípade, že sa nevieme vyhnúť záberu kamery na verejné alebo súkromné priestranstvo, kamery umožňujú na obraze vytvoriť súkromnú zónu a táto časť obrazu sa jednoducho nezaznamenáva.

Obhliadky monitorovaných priestorov

Zvyčajne nevykonávame osobné obhliadky na základe našich skúseností z hotových realizácií kamerových systémov.

Obhliadka rodinných domov
Technológia Night Vision

Technológia Night Vision

Nami montované kamery sú vybavené IR dioadami pre nočné videnie (Night vision), ktoré zabezpečujú optimálny obraz záznamu za ideálnych podmienok.